مبعث پیام‌آور عدالت و کرامت انسانی، پیامبر اعظم حضرت محمد امین(ص) مبارک باد

نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد

/ 0 نظر / 16 بازدید