حدیث دشت عشق

حدیث دشت عشق 

از نوشته شهید جاویدالاثر «منصور کارکوب زاده»

   عاشقان را مرگ جانی دیگر است
    مادر! هر وقت ناراحت یا گریان شدی از من بگذر و به یاد شهیدانی گریه کن که تکه تکه شده اند و یا در بیابان ها با چهره نورانیشان آفتاب را شرمسار کرده اند. به یاد حسین شهید گریه کن. مادر! من کوچکتر از آنم که شهادت با آن همه عظمت نصیب من شود و اما خدا مهربان است و دادن درجه ای به این بزرگی به آدم ضعیفی چون من برایش آسان است و نیازی به عذاب دادن من ندارد. مادر افتخار کن که خدا فرزندانت را این چنین می خواند و ما هم امانتی بودیم نزد شما و حال موقع آن است که شما امانتتان را به مالک اصلی پس بدهید.
    قرآن زیاد بخوانید و دعا کنید زیرا شما را از گناه دور می کند و درکارهایتان خدا را فراموش نکنید و بدانید که خدا در همه جا حاضر و ناظر بر شماست و خدا جزا دهنده است. من افتخار می کنم که مدتی در جمع پرمهر شما بودم.

به کوشش عبدالحمید گل افشان

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1439859

/ 0 نظر / 17 بازدید